cz / en

Rozšíření o dvě nové ordinace pro pohodlí malých pacientů ošetřovaných v sedaci nebo v celkové anestezii