cz / en

Rozhovor s našimi milými anesteziology

11/12/2023

Dnes jsme si pro Vás připravili rozhovor s jedním z našich milých anesteziologů MUDr. Tomášem Bačkaiem (TB) a anesteziologickou sestrou Bc. Kateřinou Vymazalovou (KV). MUDr. Tomáš Bačkai je jedním ze specializovaných dětských anesteziologů z FN Motol, s kterými v našem zařízení spolupracujeme.  Tým anesteziologa a sestry jsou během celkové anestezie strážci a průvodci Vašeho dítěte tímto zákrokem, vždy pečující, ochotní a dobře naladění.

Jste dětský anesteziolog, co to vlastně znamená? Je to oficiální atestace?

TB: Atestace je společná pro „dětské“ i „dospělé“ anesteziology a je z anesteziologie a intenzivní medicíny. Tím, že je FN Motol primárně dětská nemocnice, se setkáváme s velmi širokým spektrem dětských pacientů, mnohdy s velmi komplikovanými nemocemi a náročnými výkony. Jsme tedy svým způsobem specialisté na dětské pacienty. V mém případě jsem se začal věnovat dětské anestezii a intenzivní medicíně rok po promoci a od té doby se věnuji již pouze dětským pacientům.

Dětská anestezie tedy není úplně totožná s dospělou? Dítě není malý dospělý?

TB: Dětská anestezie má svoje specifika. Představte si jen to věkové rozpětí. Staráme se o děti od narození až do dovršení 19 let věku. Ne vše lze dětem vysvětlit, spolupráce je omezená věkem. Přístup k dítěti vyžaduje trpělivost a spolupráci s rodiči. Je s výhodou, když se anesteziolog věnuje primárně dětské anestezii, je zkušenější a je zvyklý řešit případné komplikace u dětí. 

 Jak dlouho už se dětské anesteziologii věnujete?

TB: Dětské anestezii a intenzivní medicíně se věnuji více než 15 let. Moje domovská nemocnice je, jak jsem již říkal, Fakultní nemocnice v Motole.

 Přibližte nám prosím, svůj běžný pracovní den. Co konkrétně v Motole děláte? 

TB: Já pracuji na resuscitačním oddělení dětí, kde se věnujeme intenzivní pooperační a resuscitační péči. Na našem oddělení jsou děti po velkých operacích vyžadující sedaci, kontinuální monitoraci, přístrojovou podporu selhávajících životních funkcí. Máme pacienty ve velmi těžkém stavu a pomoci nejmodernější medicíny je vracíme zpátky do života.

 Co byste řekl rodičům, kteří se obávají uspání děti v celkové anestezii?

TB: Je pochopitelné, že se rodiče bojí o svoje děti. Anestezie je bezpečná procedura, která umožní výkony, které by děti jinak nevydržely, ať z důvodu času nebo spolupráce. V našem případě jde o zubařské výkony, kdy se opraví za daný čas (zhruba do 2,5 – 3 h) co nejvíce zubů, plus se provedou někdy nutné extrakce-trhání zubů. Dítě v anestezii nic nevnímá, nic ho nebolí a celou dobu anestezie je monitorován a pod dohledem zkušeného týmu specialistů.

 Popíšete nám průběh anestezie? Co na rodiče s dítětem čeká?

TB: Na začátek bych chtěl zdůraznit, že je nutné dodržování pokynů večer před anestezii, týkající se jídla a pití. Ráno před výkonem anesteziolog dítě vyšetří a promluví si s rodiči. Úvod do anestezie (uspávání) je v přítomnosti rodičů a trvá několik minut. Začátek je v drtivé většině případů inhalační (vdechování anestetického plynu) pomocí inhalační masky. V některých specifických případech je možný i úvod intravenózní (podání sedativa do žíly).

Je žádoucí, aby rodiče dětem vysvětlili, že budou mít masku na obličeji (hra na potápěče nebo astronauty). Po úvodu do anestezie, kdy dítě již spí, rodiče ze sálu odchází a k dítěti se opět připojí na dospávacím pokoji, kde se probouzí z anestezie. Po anestezii dítě může více slinit, lehce krvácet z dutiny ústní a může ho lehce škrábat v krku (po intubaci). Nevolnost a zvracení jsou značně individuální a lze to řešit medikamenty. V péči anesteziologického týmu je následující zhruba 1,5 – 2 h po výkonu. Poté v doprovodu dvou dospělých odchází domů. 

Někdy se při úvodu do anestezie používá i takzvaná premedikace, což znamená, že dítě může dostat přibližně půl hodiny před úvodem sedativum ve formě sirupu, nebo spreje do nosu. Ne u všech děti je premedikace nutná nebo vhodná. Záleží na úrovni spolupráce dítěte a rodiny s týmem anesteziologů a její podání je na rozvaze anesteziologa.

Je vhodné, dítě na zákrok nějakým způsobem připravit?
TB: Určitě ano. Ze zkušenosti víme, že se dítěti nevyplatí lhát. Je nutné dodržování pokynů večer před anestezii, týkající se jídla a pití. Vhodný je i tréning a vysvětlení obličejové masky, například hrou na piloty, jak už jsem říkal.

KV: Přesně jak říká pan doktor, základem je dítěti nelhat. Ztracena důvěra se těžko vrací. To je opravdový základ. Vše dítěti v klidu domova vysvětlit, samozřejmě adekvátně věku. Při úvodu do inhalační anestezie bude dítěti na obličej přikládána maska, což je pro dítě neobvyklý, ale absolutně bezbolestný výkon. Dá se doma nacvičit formou hry na hasiče, potápěče, pilota.
My se samozřejmě snažíme o maximálně citlivý přístup a příjemné prostředí. Rodič je přítomný do poslední chvíle vědomí dítěte. Spolupráce s rodičem je totiž naprosto klíčová pro klidný a zvládnutelný úvod do anestezie i pro období bezprostřední péče po operaci před propuštěním domů.

Jak dlouho již pracujete jako anesteziologická sestra?

KV: Už přes 30 let. Maturovala jsem v oboru dětská sestra, dříve to byla specializace rovnou na střední zdravotní škole. Po maturitě jsem začala pracovat na pooperačním oddělení dětského Kardiocentra ve FN Motol. Tam byly pacienty jen děti, práce to byla velmi náročná, dynamická, a mě se to moc líbilo. Proto jsem následně přešla na dětskou anestezii, které se věnuji doposud. V průběhu let jsem si doplnila i nejvyšší možnou specializaci pro náš obor, ARIP (Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče).

Věnujete se i anesteziologii u dospělých pacientů?
KV: Ano, v  současné době pracuji také jako anesteziologická sestra na pracovišti pro dospělé pacienty. I tato práce mne velmi baví. Děti jsou však stále moje láska a
priorita.

Rozhovor s našimi milými anesteziology
Modul: Blog