cz / en

Rozhovor s primářkou MUDr. Janou Pavlíčkovou‍ z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

02/06/2024

 Paní primářka si po svém pracovním dnu u nás v Radnu našla chvilku času na krátký rozhovor. Prosím, seznamte se

Proč jste se rozhodla pro povolání lékaře?

Od dětství jsem chtěla být zdravotní sestřička, pečovala jsem o všechny své panenky. Rodiče ale rozhodli, že půjdu na gymnázium, které mne nebavilo a navíc mi opravdu nešla matematika. Rozhodla jsem se tedy, že zkusím medicínu a ono to vyšlo. Od první přednášky z anatomie jsem věděla, že jsem tady správně.

Jak jste si zvolila zrovna obor dětská anesteziologie?

Už během vysoké školy jsem se rozhodla, že chci primárně pracovat s dětmi. Uvažovala jsem o pediatrii nebo neonatologii, zároveň mne ale vždy lákal operační sál. A protože v motolské nemocnici bylo oddělení dětské anestezie, přihlásila jsem se na konkurz, a byla jsem přijatá.

Stíháte při náročné funkci primářky ještě vůbec obyčejně chodit na sál?

Být primářem mne nikdy nelákalo. Mám ráda práci na sále s pacienty a tato funkce s sebou nese velké množství administrativy, která moc zábavná není. Nicméně je to možnost, jak věci měnit, posouvat dál a vytvářet postupy, které mají za cíl zlepšit péči a komfort malých pacientů. Svůj čas se snažím rozdělit mezi klinickou práci a administrativu.

Jak při Vašem náročném povolání relaxujete?

Mám opravdu hodně zájmů a také mám rodinu. Přála bych si, aby měl den minimálně dvakrát tolik hodin Baví mne aktivní cestování a poznávání s turistikou. Důležitý je pro mne sport a obecně pohyb, při kterém se nejvíc uvolním, ať už je to běh, jóga, lyže nebo práce na zahradě. Neexistuje také období, kdy bych neměla rozečtenou nějakou knihu.

Chodíte k nám uspávat děti ráda?

K vám do Radna chodím striktně ve svém volnu a moc ráda. Práce v soukromém sektoru mi rozšiřuje obzory a inspiruje mne při organizaci práce v mé domovské nemocnici.

Je něco, co byste chtěla naším rodičům vzkázat?

Všem rodičům bych chtěla vzkázat, že z celkové anestezie nemusí mít zbytečné obavy. Je samozřejmé, že jako každá medicínská procedura má svoje rizika a pacient by jí neměl být vystavován zbytečně, nicméně pokud je potřeba provést zákrok nebo ošetření, při kterém je pacient vystaven velkému stresu a traumatizaci, je určitě lepší zvolit šetrnou celkovou anestezii personálem zkušeným v podávání celkové anestezie dětem.

Jaké máte plány do budoucna?

Do budoucna bych si přála dále aktivně pracovat v oboru a podílet se na zlepšování perioperační péče o dětské pacienty. Každá procedura, ošetření nebo operace, je pro dětského pacienta a jeho rodiče velká zátěž a naším úkolem je provést malého pacienta tímto náročným obdobím, aby si toho pokud možno ani nevšiml a nic ho nebolelo.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdaru do Vaší další práce!

Rozhovor s primářkou MUDr. Janou Pavlíčkovou‍ z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol
Modul: Blog